piano trio chou-chou’s Discography

「私とワルツを」
「愛をさがして(theme of chou-chou)」